เล่น บา คา ร่า ได้ เงิน แสน
Click to Home
RSSContact
Go To Search
Leisure Services 

301 S. Ridgewood Ave.
Room 116
Daytona Beach, FL 32114

(386) 671-8330

Link: Email Percy Williamson

Staff
Name Title Email Phone
Covington, Betty Office Specialist III Email Betty Covington (386) 671-3402
Lenox, Park Lenox Park (386) 239-6573

Leisure Services - Centers 

Daytona Beach, FL 32115

(386) 671-3569


Staff
Name Title Email Phone
Bashans, Susan Site Supervisor (386) 239-6556
Cypress, Rec Center Cypress Rec Center (386) 671-5540
Ortona, Emergency Cell Ortona Emergency Cell (386) 405-1388
Ortona, Recreation Center Ortona Recreation Center (386) 239-6556
Sunnyland, Rec Center Sunnyland Rec Center (386) 239-6572

Leisure Services - Daytona Beach Golf Club 

Daytona Beach, FL 32115

(386) 671-3500


Staff
Name Title Email Phone
Cameron, John Golf Club Manager Email John Cameron (386) 671-3501
Jaquet, Brian Head Golf Professional Email Brian Jaquet (386) 671-3502
Pro, Shop Pro Shop (386) 671-3509
Starter, Shack Starter Shack (386) 671-3510
Tee, Times Tee Times (386) 239-6630

Leisure Services - Daytona Beach Gymnastics 

Daytona Beach, FL 32115

(386) 671-3561

(386) 323-0118Leisure Services - Dickerson Center 

Daytona Beach, FL 32115

(386) 671-5820


Staff
Name Title Email Phone
Terry, Vincent Rec Leader/Center Supervisor Email Vincent Terry (386) 671-5821

Leisure Services - Florida Tennis Center 

Daytona Beach, FL 32115

(386) 671-8900


Staff
Name Title Email Phone
Front, Desk Front Desk (386) 671-8901
Kelly, Tom Tennis Center Manager Email Tom Kelly (386) 671-8904

Leisure Services - Midtown Center 

Daytona Beach, FL 32115

(386) 671-5540


Staff
Name Title Email Phone
Willis, Keith Recreation Specialist Email Keith Willis (386) 671-5544

Leisure Services - Peninsula Club 

Daytona Beach, FL 32115

(386) 671-3550

(386) 671-3555Leisure Services - Schnebly Rec Center 

Daytona Beach, FL 32115

(386) 671-3650

(386) 323-0118


Staff
Name Title Email Phone
Murphy, Anthony Recreation Specialist Email Anthony Murphy (386) 671-5540