บ่อนในไทย_เว็บบอลแจกเครดิตฟรี_Slot online pantip_เล่นไพ่ให้ได้เงิน_รหัส รับ เงิน ฟรี w88 https://www.google.com//a88/Jobs.aspx Wed, 05 Dec 2018 11:38:38 -0500 Daytona Beach, FL - Get the latest job details en-us Neighborhood Services Inspector https://www.google.com//a88/Jobs.aspx?UniqueId=100&CommunityJobs=False&JobID=Neighborhood-Services-Inspector-323 Mon, 03 Dec 2018 16:18:59 -0500 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img class="simpleborder" alt="DB_SEAL1nb.gif" src="/images/jobs/DB_SEAL1nb.gif"><br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">NEIGHBORHOOD SERVICES INSPECTOR<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;POLICE DEPARTMENT/OPERATIONS&nbsp;<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Weekly Salary Range - $813.77 - $1,367.44<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;December 3, 2018 - December 12, 2018 at 11:30 a.m.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b style="text-decoration-line: underline;"><br> </b></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-weight: normal; font-family: Verdana, sans-serif;"><br> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black;"><u style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>PURPOSE OF CLASSIFICATION</b></u><br> The purpose of this classification, under general direction, is the administration and enforcement of city ordinances related to the use, occupancy and maintenance of commercial and residential properties; the inspection of residential units subject to city issued rental licenses and permits for compliance with nationally recognized housing standards and city ordinances; oversees that corrective measures of property maintenance code requirements for noticed properties are completed; assists in resolving property maintenance non-compliance issues and findings. Performs related work as required.<br> <br> </span></p> </span></div> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p style="text-align: justify;"></p> <div style="text-align: justify;"><b><u><span style="text-align: left; font-family: Verdana, sans-serif;">MINIMUM</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">&nbsp;QUALIFICATIONS (Education, Training, and Experience)&nbsp;</span></u></b></div> <span style="font-size: 10pt; color: black;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Requires High School diploma or GED, Associates degree preferred; supplemented with at least five (5) years&rsquo; experience in housing or related regulatory inspections, code enforcement, property management, and inspection of properties for compliance with recognized standards, program development and public presentations. Must possess general understanding of modern inspection techniques and land legal descriptions; ability to make effective presentations; apply codes in a fair, equitable manner; deal with public in a diplomatic, effective fashion; perform research and write detailed reports; ability to manage and prioritize routine, specialized and complex assignments and problems utilizing knowledge acquired through prior education, training, and experience. Ability to communicate effectively in oral and written form. Ability to adapt to an evolving and continually improving environment. Must be a self-starter with the ability to work independently with minimal supervision.</span></div> <br> <u style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>SPECIAL REQUIREMENTS</b><br> </u></span><span style="font-size: 10pt;">FACE Level I certification. Certification as an ICC Property Maintenance and Housing Inspector within one year of hire. Possession of and ability to maintain valid Florida Driver&rsquo;s License.<br> <br> </span> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <strong>To apply: complete and submit application&nbsp;with&nbsp;<a class="Hyperlink" href="/a88/DocumentCenter/View/13536" target="_blank">Conviction History Disclosure Form</a> and educational documentation (copy of your diploma, degree or transcripts), experience verification (letter(s) from current or former employer(s) showing you meet the minimum qualifications), certification(s), and a copy of your valid Florida Driver&rsquo;s License. <br> <br> </strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><u><strong>Applications will not be considered without the inclusion of Conviction History Form education, experience verification, certification(s) and copy of valid Florida Driver&rsquo;s License.</strong> <br> </u></span><br> <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">For application and information go to</span><span style="color: rgb(26, 84, 151);"> <u>www.codb.us/jobs<br> </u></span></strong><br> Applications may be submitted:&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&bull; <strong style="">In person</strong> to:&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Daytona Beach City Hall <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Employment Services - Room 158 <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301 S Ridgewood Avenue <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Daytona Beach, FL 32114 <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Monday - Friday 8 am - 5 pm&nbsp;<br> &nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&bull; <strong style="">By email</strong> to: <strong style=""><u>LossLana@codb.us</u></strong>&nbsp;<br> &nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&bull; <strong style="">By mail</strong> to:&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Daytona Beach City Hall <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Employment Services - Attn: Lana Loss&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P.O. Box 2451 <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Daytona Beach, FL 32115-2451&nbsp;<br> <br> </span> /a88/Jobs.aspx?UniqueId=100&CommunityJobs=False&JobID=Neighborhood-Services-Inspector-323/636794471390000000 Leisure Services Manager https://www.google.com//a88/Jobs.aspx?UniqueId=100&CommunityJobs=False&JobID=Leisure-Services-Manager-322 Mon, 03 Dec 2018 09:36:00 -0500 <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img class="simpleborder" alt="DB_SEAL1nb.gif" src="/images/jobs/DB_SEAL1nb.gif"><br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>LEISURE SERVICES MANAGER</b><br> <b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DEVELOPMENT SERVICES/LEISURE SERVICES ADMINISTRATION&nbsp;</b></span><br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Weekly Salary Range - $1,015.43 - $1,895.89<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; December 3, 2018 &ndash; December 11, 2018 - 11:30 a.m.</strong></span> <br> <br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><u>PURPOSE OF CLASSIFICATION</u></strong>&nbsp;<br> </span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">The purpose of this classification, under the </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.05pt; color: rgb(0, 0, 0);">direction</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> of the Leisure Services Administrator, is to perform a variety of professional and </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.05pt; color: rgb(0, 0, 0);">administrative</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> work in all </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.05pt; color: rgb(0, 0, 0);">aspects</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> of the City&rsquo;s </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.05pt; color: rgb(0, 0, 0);">community</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.05pt; color: rgb(0, 0, 0);">recreation</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> and Leisure </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.05pt; color: rgb(0, 0, 0);">Services</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.05pt; color: rgb(0, 0, 0);">programs</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> as well as City </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.05pt; color: rgb(0, 0, 0);">sponsored</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> Community events for </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">the</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">Leisure</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">Services</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">Department.</span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: 0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">Employees</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.05pt; color: rgb(0, 0, 0);">in</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">this</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">class</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">are</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">involved</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">in</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">assisting</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">in</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">developing</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">the</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">procedures</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">and</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">guidelines</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">for</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">safe</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">facility</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">management</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">and</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">operation,</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">marketing</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">and</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">sponsorship</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">for</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">City</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">sponsored</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">Community</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">events,</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">event</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">management</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">and</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">budgeting.</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">Responsibility</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">extends</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.05pt; color: rgb(0, 0, 0);">to</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">assisting</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.05pt; color: rgb(0, 0, 0);">in</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">appraising</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">adequacy</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">of</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">facilities</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">and</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">equipment</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">for</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">performing</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">services.</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">Employee</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">in</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">this</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">class</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">is</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">responsible</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">for</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">managing</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">contracted</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">program</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">services</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">relevant</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">to</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">recreational</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">functions</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">under</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">their</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">charge.</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">Position</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">assists</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">the</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">administrator</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">in</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">working</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">with</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">city</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">departments</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.05pt; color: rgb(0, 0, 0);">to</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">provide</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">quality</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">governmental</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">services</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">to</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">support</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">events</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">and</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">marketing</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">of</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">city</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">facilities</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">to</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">promoters,</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">cultural</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">groups</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">and</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">civic</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">organizations.</span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.25pt; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">Performs</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">related</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">work</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">as</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">required.</span></p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <b style=""><u>Minimum Qualifications (Education, Training, and Experience)</u><br> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">Bachelor&rsquo;s</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">Degree</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">in</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">related</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">field,</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">such</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">as</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">recreation,</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">special</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">events,</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">business,</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">marketing</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">or</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">public</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">administration;</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">supplemented</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">by</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">three</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">(3)</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">years</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">related</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">experience</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">in</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">organizing</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">and</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">supervising</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">Community</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">Events,</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">or</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">recreation</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">programs</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">open</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">to</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">the</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">public,</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">including</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">budgeting,</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">advertising,</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">public</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">relations,</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">marketing</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">and</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">securing</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.15pt; color: rgb(0, 0, 0);">sponsorships,</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">for</span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);">a <span style="letter-spacing: -0.15pt; font-size: 10pt;">moderately</span> <span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 10pt;">sized</span> <span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 10pt;">or</span> <span style="letter-spacing: -0.15pt; font-size: 10pt;">large</span> <span style="letter-spacing: -0.15pt; font-size: 10pt;">scale</span> <span style="letter-spacing: -0.15pt; font-size: 10pt;">municipal</span> <span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 10pt;">or</span> <span style="letter-spacing: -0.15pt; font-size: 10pt;">business</span> <span style="letter-spacing: -0.15pt; font-size: 10pt;">organization. </span><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 10pt;">May</span> <span style="letter-spacing: -0.15pt; font-size: 10pt;">require</span> <span style="letter-spacing: -0.15pt; font-size: 10pt;">recreation</span> <span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 10pt;">and</span> <span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 10pt;">parks</span> <span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 10pt;">association</span> <span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 10pt;">certification.</span></span></div> </b></span><b style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"> <br style="font-size: 13.3333px; text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"><b style="color: rgb(69, 99, 134); font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">To apply: complete and submit&nbsp;<b><u><a href="http://codb.us/DocumentCenter/View/13536" target="_self" class="Hyperlink">application&nbsp;<u>with conviction history disclosure form</u></a><u>,</u></u></b>&nbsp;along with educational documentation (copy of your diploma, degree or transcripts), experience verification (letter(s) from current or former employer(s) showing you meet the minimum qualifications), certifications (if applicable), and a copy of your valid Driver's License or ID.&nbsp;<br> </span></strong></span></b><strong style="text-align: justify; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 10pt;"><u><b><u><span style="font-size: 10pt; color: red;"><br> Applications will not be considered without the inclusion of Conviction History Disclosure Form, educational documentation, experience verification, and copy of valid Driver&rsquo;s License or ID.<br> </span></u></b></u></strong><b style="color: rgb(69, 99, 134); font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br> </span></strong></span></b></div> </span></b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> <strong><u> </u>For application and information go to</strong><span style="color: rgb(69, 99, 134);"><strong> </strong><u><strong>www.codb.us/jobs<br> </strong></u></span><br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Applications may be submitted: <br> <strong>&bull; In person to:</strong>&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daytona Beach City Hall&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Employment Services &ndash; Room 158&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 S Ridgewood Avenue&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daytona Beach, FL 32114&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Monday &ndash; Friday 8 a.m. &ndash; 5 p.m. <br> &bull;<strong> Via e-mail to:</strong> LossLana@ เล่น บา คา ร่า ได้ เงิน แสน www.thecarterminal.com <br> &bull; <strong>By mail to:</strong>&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daytona Beach City Hall&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Employment Services&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P.O. Box 2451&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daytona Beach, FL 32115-2451&nbsp;</span> </span> /a88/Jobs.aspx?UniqueId=100&CommunityJobs=False&JobID=Leisure-Services-Manager-322/636794229600000000 ON-CALL CASUAL WORKERS https://www.google.com//a88/Jobs.aspx?UniqueId=100&CommunityJobs=False&JobID=ONCALL-CASUAL-WORKERS-321 Tue, 27 Nov 2018 11:04:49 -0500 <div style="text-align: left;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img class="simpleborder" alt="DB_SEAL1nb.gif" src="/images/jobs/DB_SEAL1nb.gif"><br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 10pt;"> &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">ON-CALL CASUAL WORKERS<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;CULTURAL SERVICES<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hourly Pay Rate: $11.00&nbsp;</span></strong> </span><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Open Until Filled</span><br> <br> <div style="text-align: center;"><b style="font-size: 10pt;">On-Call Casual Workers needed for Entertainment&nbsp;Venues and Special Events</b></div> </strong></span><br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><u>Barbacks:</u></span> <br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Keep concessions stocked with product. Must possess ability to count product, complete basic inventory forms and customer service skills. Most possess ability to lift 50 lbs. and ability to successfully complete the on-line alcohol training course.<br> </span> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br> <strong><u>Bartenders:</u></strong> <br> Count money and make change, sell food and beverages to the public, mix cocktails, serve beer and wine (knowledge of basic bartending), complete inventory forms, clean concessions areas. Must possess cash handling experience, ability to count product, and excellent customer service skills. Must possess ability to lift 20 lbs. and ability to successfully complete the on-line alcohol training course. <br> <br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><u>Concession Workers:</u></strong></span> <br> Count money and make change, sell food and beverages to the public, complete inventory forms, clean concessions areas. Must possess cash handling experience, ability to count product, and excellent customer service skills. Must possess ability to lift 20 lbs. and ability to successfully complete the on-line alcohol training course. </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><br> <br> <u>MINIMUM QUALIFICATIONS (Education, Training, and Experience)</u></strong> <br> High school diploma or GED, and at least six (6) months experience in customer service, sales, and/or food service. Must be available days, nights, weekends, holidays, as events require. <br> <br> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Resumes are public record open for inspection. <br> </span><strong style=""> </strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br> <strong style=""><u>Send resume to:</u></strong> <br> C.J. Walls&nbsp;<strong style=""> <br> <u>WallsCharles@codb.us&nbsp;</u><br> </strong>Cultural Services <br> P.O. Box 2451 <br> Daytona Beach, FL 32115-2451 </span><br> <u style="color: rgb(26, 84, 151);"><strong> </strong></u> <u style="color: rgb(26, 84, 151);"> </u> </div> /a88/Jobs.aspx?UniqueId=100&CommunityJobs=False&JobID=ONCALL-CASUAL-WORKERS-321/636789098890000000 Heavy Equipment Operator https://www.google.com//a88/Jobs.aspx?UniqueId=100&CommunityJobs=False&JobID=Heavy-Equipment-Operator-320 Fri, 09 Nov 2018 13:25:16 -0500 <div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <img width="150" height="149" class="simpleborder" style="width: 106px; height: 106px;" alt="DB_SEAL1nb.gif" src="/images/jobs/DB_SEAL1nb.gif"><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">HEAVY EQUIPMENT OPERATOR<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PUBLIC WORKS/STREETS MAINTENANCE</span></strong><br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>Weekly Salary Range&nbsp; - $598.15 - $1,005.10</b><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp; Open Until Filled</b><br> &nbsp; </span> <br> <u><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">PURPOSE OF CLASSIFICATION<br> </span></strong></u><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">The purpose of this classification, under general supervision, is </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">to operate a wide variety of heavy trucks and complex automotive equipment and/or machinery. Employees in this classification operate all other trucks, equipment, and/or machinery as directed.&nbsp; Position performs highly skilled work and generally functions as part of the work crew in completing construction and/or water utility projects for the City. Position is responsible for operating such equipment as applicable to assigned department. Performs related work as required.</span><br> <br> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u>MINIMUM QUALIFICATIONS (Education, Training, and Experience)<br> </u></span></strong><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">High school diploma or GED; supplemented by a minimum of two (2) years previous experience involving safe and proficient operation of heavy equipment, to include grader, loader, excavator, backhoe, bulldozer and asphalt paver. Concrete and asphalt experience preferred.</span><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><br> </u></span></strong><u><br> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SPECIAL REQUIREMENTS</span></strong></u>&nbsp;<br> <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">Requires possession of and ability to maintain a valid Florida </span><span style="font-size: 10pt; letter-spacing: -0.1pt; color: rgb(0, 0, 0);">Commercial Driver&rsquo;s License (CDL) Class &ldquo;A&rdquo;.&nbsp;<br> </span></span><br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong></strong></span> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">To apply: complete and submit application along with educational documentation (a copy of your diploma, degree or transcripts), experience verification (letter(s) from current or former employer(s) showing you meet the minimum qualifications and special requirements), and a copy of your valid FL Commercial Driver&rsquo;s License Class &ldquo;A".<br> <br> </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; color: red;"><u>Applications will not be considered without the inclusion of education, experience verification and copy of valid FL Commercial Driver&rsquo;s License Class &ldquo;A&rdquo;.<br> </u></span></b></p> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b><u><span style="background: yellow; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;"> </span></u></b> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 7pt;"><b style=""><u style=""><span style="font-size: 11pt; background: yellow; color: red;"></span></u></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><b><u><span style="font-size: 10pt; background: yellow; font-family: Verdana, sans-serif; color: red;">NOTE</span></u></b><b><span style="font-size: 10pt; background: yellow; font-family: Verdana, sans-serif; color: red;">: This position (CDL required, Leisure Services, and/or safety sensitive) <u style="">requires</u> a drug screen.&nbsp; If applicant did not receive drug screening upon initial hire with the City, applicant will be required to submit to drug screening prior to accepting this position.<br> <br> </span></b></span></p> <strong> For application and information go to </strong><a href="/a88/jobs"><strong><span style="color: rgb(26, 84, 151);">www.codb.us/jobs</span></strong></a>&nbsp;</span> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: rgb(0, 0, 0);">Applications may be submitted: </span></p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span> <ul> <li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">In person to:<br> Daytona Beach City Hall <br> Employment Services - Room 158 <br> 301 S Ridgewood Avenue <br> Daytona Beach, FL 32114 <br> Monday - Friday 8 am - 5 pm </span></li> <li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">By email&nbsp;to: <u><a href="mailto:LossLana@codb.us">LossLana@codb.us</a></u>&nbsp;&nbsp; </span></li> <li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">By mail&nbsp;to: <br> Daytona Beach City Hall <br> Employment Services - Attn: L. Loss <br> P.O. Box 2451 <br> Daytona Beach, FL 32115-2451</span> </li> </ul> </div> /a88/Jobs.aspx?UniqueId=100&CommunityJobs=False&JobID=Heavy-Equipment-Operator-320/636773631160000000 Electrician https://www.google.com//a88/Jobs.aspx?UniqueId=100&CommunityJobs=False&JobID=Electrician-317 Fri, 09 Nov 2018 10:11:10 -0500 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img class="simpleborder" alt="DB_SEAL1nb.gif" src="/images/jobs/DB_SEAL1nb.gif"><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>&nbsp;&nbsp;</b><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt;">&nbsp; &nbsp; ELECTRICIAN</span><b>&nbsp;</b><br> <b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PUBLIC WORKS/FACILITIES MAINTENANCE&nbsp;</b><br> <b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Weekly Pay Range: $645.98 - $1,085.50</b><br> <b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Open Until&nbsp;Filled&nbsp;<br> </b></span><br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><u>PURPOSE OF CLASSIFICATION:</u></strong>&nbsp;<br> </span><span style="font-size: 10pt; text-align: justify; color: black;">The purpose of this classification, under general supervision, is to perform skilled electrical and construction maintenance work in City buildings, property and other facilities and equipment. Performs related work as directed.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br> </span><br> <strong><u><span style="color: rgb(0, 0, 0);">MINIMUM QUALIFICATIONS (Education, Training, and Experience):</span></u>&nbsp;<br> </strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="text-align: justify; font-size: 10pt;">High school diploma or GED; supplemented by minimum 2 years previous electrical experience at the journeyman level.</span><strong><br> </strong></span><strong><br> </strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><u>SPECIAL REQUIREMENTS</u></strong><br> </span><span style="font-size: 10pt; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);">Requires possession of and ability to maintain a valid State of Florida Driver&rsquo;s License.</span><br> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">To apply: complete and submit application along with educational documentation (a copy of your diploma, degree or transcripts), experience verification (letter(s) from current or former employer(s) showing you meet the minimum qualifications), and a copy of your valid Florida Driver&rsquo;s License.&nbsp; </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><b><u><span style="font-size: 10pt; background: yellow; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">NOTE</span></u></b><b><span style="font-size: 10pt; background: yellow; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">: This position (CDL required, Leisure Services, and/or safety sensitive) <u>requires</u> a drug screen.&nbsp; If applicant did not receive drug screening upon initial hire with the City, applicant will be required to submit to drug screening prior to accepting this position.</span></b></span><b style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;" _face="Arial, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; <br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;"><u style="">Applications will not be considered without the inclusion of educational documentation, experience verification and a copy of your valid Florida Driver&rsquo;s License.</u></span></b><br> <b style="font-size: 10pt;"><u><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;"></span></u></b></p> <p style="margin-right: -9pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-weight: bold; font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">For application and information go to</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><b style=""><span style="font-size: 10pt; color: blue;"><a href="/a88/jobs" style="">www.codb.us/jobs</a></span></b></span></span></p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Applications may be submitted:&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <strong>In person</strong> to:&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daytona Beach City Hall&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Employment Services - Room 158&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301 S Ridgewood Avenue&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daytona Beach, FL 32114&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Monday - Friday 8 am - 5 pm&nbsp;<br> &nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <strong>By email</strong>&nbsp;to: <strong><u><span style="color: rgb(26, 84, 151);">LossLana@codb.us</span></u></strong>&nbsp;&nbsp;<br> &nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&middot; <strong>By mail&nbsp;</strong>to:&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daytona Beach City Hall <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Employment Services - Attn: Lana Loss<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P.O. Box 2451 <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Daytona Beach, FL 32115-2451 <br> </span> <br> /a88/Jobs.aspx?UniqueId=100&CommunityJobs=False&JobID=Electrician-317/636773514700000000